1

Production Package Managager 

Štampanje termalnih etiketa sa podatcima o proizvodu u svrhu njegovog obeležavanja potrebnim informacijama.

Jednostavna i brza implementacija sistema

Prilagođeni interfejs industrijskim uslovima rada

Server / Client arhitektura sistema

Lako kreiranje i prilagođavanje etiketa

Sledeća generacija industrijskog pakovanja

  1. Kreiranje neograničenog broja artikala.
  2. 1000 karaktera za opis artikla sa mogućnošću proširenja do 4 x1000 karaktera.
  3. Štampanje EAN 13 , EAN 128, QR i GTIN koda.
  4. Štampanje početnog datuma,  datuma pakovanja i roka trajanja.
  5. Totali organizovani u dva nivoa: total kutije i total palete.
  6. Evidencija svih merenja. 
  7. Automatsko ili ručno štampanje etiketa.
  8. Optimalna brzina rada: 20 - 30 merenja/štampanja u min
  9. Export/Import tabela u Excel format. 
  10. Podržan sa Microsoft Windows OS sistemima (XP, Win7, Win10).

Zatražite demo verziju odmah!

Popunite polja, kako bi mogli da vam dostavimo instalacioni fajl.

Made and hosted 2020 by Tecomatic.

Designed with Mobirise template